Вашата идея е нашето предизвикателство!

Пълен спектър полиграфически услуги

Днес клиентите ни имат възможност да влязат в нашия офис с идея или задание и да излязат с напълно завършен продукт.

Предпечатна подготовка

Предпечатна подготовка

Графичен дизайн

Издателска дейност

Издателска дейност

Ние от Принтаком дизайн се стремим постоянно да инвестираме във високотехнологични машини

Основните машини, с които работим в момента са от марките: MAN ROLAND, HEIDELBERG, XEROX и KONICA MINOLTA

Част от нашите клиенти